DATABÁZE RECEPCE ITALSKÉ LITERATURY v českých zemích v letech 1918 - 1939
Přihlášení

Díky existenci soupisů bibliografie přeložených italských děl do češtiny vytvořených Jitkou Křesálkovou z roku 1991 (La letteratura italiana in Cecoslovacchia (Bibliografia delle opere di autori italiani tradotte in ceco e in slovacco dalla nascita della stampa fino ad oggi), a cura di Jitka Křesálková, tomo I, Milano, Guerini 1991) je možné určit, že počet vydané italské překladové literatury mezi světovými válkami u nás byl velký. Ve vymezeném období bylo přeloženo celkem 175 italských autorů a 430 italských děl. Ve výčtu překladů najdeme tituly jak ze starší, tak i z novodobé italské literatury, poezie a divadla.