DATABÁZE RECEPCE ITALSKÉ LITERATURY v českých zemích v letech 1918 - 1939
Přihlášení
Název Autor Zdroj Ročník Rok Kategorie Akce
-dreš. D'Annunzio: fašistický hrdina. Gabriele D'Annunzio Národní práce 2 1926 Literatura po roce 1800 Zobrazit
BARTOŠ, Jan. Shaw a Pirandello. Luigi Pirandello Nová svoboda 2 1925 Literatura po roce 1800, Divadelní hra / Libreto Zobrazit
BARTOŠ, Josef. Dvě nové Pirandel. hry. O di uno o di nessuno Luigi Pirandello Lidové noviny 37 1929 Literatura po roce 1800, Divadelní hra / Libreto Zobrazit
BARTOŠ, Josef. K Pirandellově tragedii Život, který jsem... Luigi Pirandello Rozpravy Aventina 2 1926 Literatura po roce 1800, Divadelní hra / Libreto Zobrazit
BARTOŠ, Josef. Na okraj Pirandellova Jindřicha Čtvrtého. Luigi Pirandello Rozpravy Aventina 2 1926 Literatura po roce 1800, Divadelní hra / Libreto Zobrazit
Básník, jenž bydlí za jednu liru ročně. Gabriele D'Annunzio Český svět 21 1925 Literatura po roce 1800, Próza, Poezie Zobrazit
BERRA, Luciano. Tragedie Luigi Pirandella. Přel. J.Kostohryz Luigi Pirandello Řád 2 1935 Literatura po roce 1800, Próza, Divadelní hra / Libreto, Odborná literatura a esejistika Zobrazit
BLATNÝ, Lev. Činohra. Luigi Pirandello Právo lidu 34 1925 Literatura po roce 1800, Divadelní hra / Libreto Zobrazit
BRTNÍK, Václav. Čím vším už byl, nebo snad... Gabriele D'Annunzio Zvon 24 1923 Literatura po roce 1800 Zobrazit
BRTNÍK, Václav. Deportace básníka D. Miguela de Unamuno.o Gabriele D'Annunzio Zvon 24 1924 Literatura po roce 1800 Zobrazit
BRTNÍK, Václav. Italský dopisovatel časopisu. Gabriele D'Annunzio Zvon 22 1921 Literatura po roce 1800 Zobrazit
BRTNÍK, Václav. Šest postav hledá autora. Luigi Pirandello Venkov 19 1924 Literatura po roce 1800, Divadelní hra / Libreto Zobrazit
BRTNÍKOVÁ – PETŘÍKOVÁ, Anna. Dantovo peklo v Paříži. Gabriele D'Annunzio Zvon 24 1924 Literatura po roce 1800 Zobrazit
BRTNÍKOVÁ – PETŘÍKOVÁ, Anna. Lednové číslo franc. časopisu Gabriele D'Annunzio Zvon 24 1924 Literatura po roce 1800 Zobrazit
BRTNÍKOVÁ – PETŘÍKOVÁ, Anna. Les Nouvelles littéraires Gabriele D'Annunzio Zvon 24 1924 Literatura po roce 1800 Zobrazit
BUKÁČEK, Josef. Ant. Di Pietri. Saggi su Luigi Pirandello. Luigi Pirandello Český časopis filologický 3 1944 Literatura po roce 1800, Próza, Divadelní hra / Libreto, Odborná literatura a esejistika Zobrazit
Stránka 1 z 10